Artikelen

Doelstelling en geschiedenis

 

 

 

Doelstelling

 

De doelstelling van de stichting is om in de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt van de gemeente Nijmegen een dekkend netwerk te hebben van AED-apparaten en vrijwillige hulpverleners die deze kunnen bedienen om, in geval van hartfalen, vooruitlopend op de komst van de ambulance, snel en effectief hulp te kunnen verlenen.

Om dit te bereiken verzorgt de stichting de opleiding van vrijwillige hulpverleners in de basisreanimatie en het gebruik van de AED, en beheert het netwerk van AED’s in de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt.

De vrijwillige hulpverleners worden via een sms alarm of een 'app' oproep op hun mobiele telefoon opgeroepen door de alarmcentrale. De alarmering van de vrijwillige hulpverleners middels sms of een app is gekoppeld aan de 112 melding.

Op deze manier kan de reanimatie sneller worden opgestart en kan het slachtoffer al worden gereanimeerd en gedefibrilleerd voor de komst van de ambulance, waardoor de overlevingskansen aanzienlijk zullen toenemen.

 

Geschiedenis

 

In 2011 werd naar aanleiding van vele vragen van bewoners in Meijhorst en Dukenburg een bewonersavond belegd waar uitleg werd gegeven over de werking van de AED en het systeem van ‘een keten van overleven’ (combinatie van AED apparaten en opgeleide vrijwilligers in de wijken). Op deze avond werd het initiatief genomen door de stichting bewonersplatform Meijhorst om te bekijken of een AED project in Dukenburg mogelijk is waarbij dan gestart zal worden in Meijhorst waarna het over heel Dukenburg uitgerold zal worden.

Met GSO-geld (Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid) voor wijkactiviteiten/ bewonersinitiatieven van de provincie Gelderland, werden in 2012 door wijkmanagement van de gemeente Nijmegen 6 AED’s aangeschaft. Na een inventarisatie van de al aanwezige AED’s in Dukenburg en diverse gesprekken met adviseurs is er in 2013 een stichting opgericht met het doel een dekkend netwerk te hebben van AED-apparaten in het stadsdeel Dukenburg en vrijwillige hulpverleners die deze kunnen bedienen om, in geval van een hartfalen, vooruitlopend op de komst van de ambulance, snel en effectief hulp te kunnen verlenen.

Door bijdrages van de coöperatieve uitvaartorganisatie DELA hebben we drie AED's kunnen plaatsen. Begin 2015 heeft de stichting AED Dukenburg een toezegging gekregen van het 'Coöperatiefonds Rabobank Rijk van Nijmegen'. We hebben hier AED's van aangeschaft die bij hoogbouw complexen opgehangen zijn en we leiden  bewoners van deze complexen op in reanimatie en gebruik van de AED. Bij de Talis complexen in Weezenhof en Zwanenveld en de Valckenaer in Lankforst van StandvastWonen is dit al gerealiseert.

Begin 2016 is het besluit genomen om stadsdeel Lindenholt toe te voegen aan de Stichting AED Dukenburg. Met een tweede bijdrage van het 'Coöperatiefonds Rabobank Rijk van Nijmegen' zijn 2017/2018 meerdere AED's in Lindenholt geplaatst en konden een tiental cursusavonden georganiseerd worden.

Ook is begin 2016 in samenwerking met HartslagNu een stuurgroep "HartslagNijmegen" opgericht die als overkoepeld orgaan moet gaan dienen om heel Nijmegen Hartveilig te maken. Eind 2017 is de stuurgroep omgezet in de stichting "HartslagNijmegen".

 

(Tot het ‘werkgebied’ van de stichting AED Dukenburg behoren de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt. Het omvat de postcodegebieden 6536, 6537, 6538, 6545 en 6546)

Laatste Nieuws

Partners

Copyright © 2024 AEDDukenburg All Rights Reserved.

Zoeken