Stichting AED Dukenburg

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Stichting AED Dukenburg, ingeschreven in het
handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57961492, hierna te noemen AED Dukenburg en de website www.aeddukenburg.nl.

Privacy:
AED Dukenburg respecteert de privacy van alle aangemelde deelnemers van de stichting en gebruikers van de website AED Dukenburg. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke
informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van AED Dukenburg. U dient zich ervan bewust te
zijn dat AED Dukenburg niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid en verdere inhoud van andere sites, die via een link op de AED Dukenburg website bereikbaar zijn.

Verwerking van persoonsgegevens:
Wanneer u zich aanmeldt als vrijwilliger van AED Dukenburg, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in de vrijwilligersadministratie van AED Dukenburg.

Welke gegevens bewaren wij?
Naam, voorletters en geslacht.
Adres en geboortedatum,
Mailadres, telefoonnummer en de datum wanneer men de laatste cursus bij AED Dukenburg heeft gevolgd.
Deze gegevens hebben wij nodig voor het aanmaken van het diploma, een factuur en de cursusoproepen. Er worden geen gegevens aan anderen verstrekt.

Eens per jaar worden gegevens doorgegeven aan de Hartstichting, dit gaat om gegevens zoals: man of vrouw en leeftijd, en betreft alleen aantallen zonder naam en adresgegevens.
Wanneer u geen cursus meer wilt volgen of langer dan drie jaar terug een cursus bij de Stichting AED Dukenburg heeft gevolgd dan worden de gegevens verwijderd. Alleen het mailadres blijft dan staan in het bestand voor de AED-nieuwsbrief die acht keer per jaar verstuurd word.
Wanneer men geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, voldoet een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een bericht via het contactformulier op de website voor afmelding.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door AED Dukenburg. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en AED Dukenburg.

Wijzigingen:
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoeringen AED Dukenburg. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Rechten website:
De inhoud van de website, met daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij AED Dukenburg. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van AED Dukenburg is het niet toegestaan de website www.aeddukenburg.nl of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Door de website www.aeddukenburg.nl te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met alles hier beschreven. Ook uw aanmelding als deelnemer bij de stichting mogen wij beschouwen als een akkoordverklaring voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die worden besteed aan de samenstelling van de website en de daarin opgenomen gegevens, kan AED Dukenburg niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. AED Dukenburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. AED Dukenburg aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Stichting AED Dukenburg.
Meijhorst 11-62.
6537 ET Nijmegen.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.aeddukenburg.nl

Laatste Nieuws

Partners

Copyright © 2024 AEDDukenburg All Rights Reserved.

Zoeken