Vragen

Mag iedereen zomaar een AED gebruiken?

In het verleden was het zo dat alleen artsen en speciaal opgeleide verpleegkundigen een defibrillator mochten bedienen. Maar een AED is een apparaat die gemaakt is voor gebruik door (bijna) leken. Meerdere internationale onderzoeken hebben uitgewezen dat het vroegtijdig toepassen van defibrillatie daadwerkelijk tot een enorme toename van het overlevingspercentage leidt wanneer iemand hartfalen heeft. Dit heeft ertoe geleid dat steeds meer bedrijven en openbare ruimten voorzien worden van een AED.

Is het gebruik van een AED altijd succesvol in geval van een circulatiestilstand?

Nee. Een AED zal alleen opdracht geven het hart te defibrilleren in geval van ventrikelfibrillatie 90% van de gevallen) of een andere hartritmestoornis die voor defibrillatie gevoelig is. Daarnaast zal men het slachtoffer altijd van zuurstof en zo nodig ook met hartmassage moeten voorzien tijdens de reanimatie. Het is ook zo dat, hoe langer men wacht met het gebruik van een AED, het hart minder gevoelig wordt voor defibrillatie en de overlevingskans dan iedere minuut met ongeveer 10% afneemt.

Hoe veilig is het gebruik van een AED?

Mits er een korte opleiding in het gebruik van een AED is gevolgd en men de veiligheidsinstructies in acht neemt, is het gebruik van een AED volkomen veilig. Omdat de AED in tal van situaties gebruikt word zijn er een groot aantal veiligheden in het apparaat ingebouwd. De AED zal alleen de opdracht en de mogelijkheid geven om te defibrilleren wanneer dit na de vooraf uitgevoerde analyse noodzakelijk blijkt te zijn. De AED kan dus niet misbruikt worden om iemand zomaar een stroomstoot toe te dienen. Een gesproken stem in het apparaat zal opdracht geven het slachtoffer niet aan te raken tijdens de defibrillatie.

Wanneer men dit toch doet zal het apparaat beweging detecteren en geen stroomstoot afgeven.  Een eerste cursus zal drie uur in beslag nemen.

Kan een nat slachtoffer ook gedefibrilleerd worden?

In geval van een natte omgeving (zwembad, drenkeling) is het noodzakelijk de borst van het slachtoffer af te drogen alvorens de elektroden op de borst van het slachtoffer te plakken. Daarnaast is het belangrijk dat niemand (ook de bediener) het slachtoffer aanraakt tijdens de defibrillatie.

Kan een AED een foute beoordeling maken?

Een AED maakt gebruik van complexe systemen om het hartritme te interpreteren. Wanneer iemand gebruik maakt van een AED zal deze in meer dan 95% van de gevallen de juiste keuze maken om defibrillatie toe te passen. In meer dan 98% van de gevallen zal de AED correct beslissen om geen opdracht tot defibrillatie te geven. Dit is meer dan door professionele hulpverleners behaald kan worden. Om fouten te voorkomen is het daarom belangrijk dat niemand het slachtoffer aanraakt tijdens de analyse van het hartritme.

Waarom moet er tussen de defibrillaties doorgegaan worden met hartmassage en beademing?

De AED zal een aantal malen achter elkaar analyseren en indien nodig de opdracht geven te defibrilleren. Na een vast ingesteld aantal defibrillaties zal de AED opdracht geven om de hartmassage en mond op mondbeademing te hervatten. Hierdoor voorziet men het hart en hersenen van zuurstof, en zo maakt men het hart weer gevoelig voor defibrillatie.

Kan een AED ook gebruikt worden bij kinderen?

Alle AED's zijn geschikt voor gebruik bij kinderen, ze geven een te hoge schok maar dat is altijd beter dan geen schok. Op plaatsen waar veel kinderen bijeen zijn (basisscholen, kinderdagverblijven) kunt u AED's aantreffen die zijn voorzien van speciale elektroden die geschikt zijn voor gebruik bij kinderen. Hiermee is de af te geven stroomstoot lager dan bij volwassenen. De noodzaak van een AED voor kinderen zal ook kleiner zijn omdat de oorzaak van een circulatiestilstand vaak anders is.

Waarom is een opleiding in het gebruik van een AED noodzakelijk?

De gebruiker van een AED zal in staat moeten zijn om de tekenen van een vermoedelijk hartfalen te kunnen herkennen. Ook is het van belang te weten wanneer en hoe professionele hulp in te schakelen en hoe de reanimatie toe te passen. Daarnaast is het belangrijk dat de gebruiker vertrouwd raakt met het apparaat/apparaten die men zal gaan gebruiken en zal theoretische kennis over de achtergronden van een circulatiestilstand van belang zijn bij het gebruik van een AED.

Waar moet ik de elektroden plakken?

Er zijn twee mogelijkheden. In het eerste geval zit de stekker van de elektroden al in de AED en de AED zal zodra de klep geopend is tegen u praten en opdrachten geven. Bij de tweede moet de AED eerst aangezet worden en de elektroden geplaatst, pas dan gaat de AED verder. In beide gevallen zal op de elektroden duidelijk aangegeven staan waar deze geplakt moeten worden. De eerste net onder het linker sleutelbeen (niet op de tepel) en de tweede ter hoogte van de elleboog, rechts op het lichaam (tussen arm en ribben). De stroom zal dan diagonaal door het hart gestuurd worden. In een aantal gevallen is het noodzakelijk dat er meerdere stroomstoten nodig zijn om een goed resultaat te bereiken.

Symptomen hartinfarct anders bij vrouwen

Vrouwen kunnen bij een hartinfarct andere symptomen hebben dan mannen. Daardoor worden hartklachten bij vrouwen vaak niet herkend.

Symptomen die kunnen wijzen op een hartinfarct bij vrouwen:

 • Plotselinge duizeligheid, een gevoel van zwakte
 • ineens ernstige vermoeidheid
 • Kortademigheid
 • Slapeloosheid
 • Naar gevoel in de maagstreek, eventueel met misselijkheid
 • Branderig gevoel onder het borstbeen
 • Onaangenaam gevoel of pijn tussen de schouderbladen, pijn in de nek
 • Onaangenaam klemmend of drukkend gevoel in de borststreek
 • Hartkloppingen (hartbonzen)

Symtomen die zowel bij mannen als vrouwen kunnen voorkomen:

 • Klemmende pijn in de borst of druk op de borst
 • Kortademigheid
 • Flink Zweten
 • Pijn in de schouders of tussen de schouderbladen
 • Pijn in de nek, kaak of linker- of rechterarm
 • Brandend gevoel onder het borstbeen
 • Misselijkheid en/of overgeven
 • Plotselinge duizeligheid
 • Kort verlies van bewustzijn zonder dat te voelen aankomen

Meer informatie: klik hier of klik hier

Laatste Nieuws

25 januari 2022
02 januari 2022
30 december 2021

Partners

Copyright © 2022 AEDDukenburg All Rights Reserved.

Zoeken