Hoe werkt een AED-melding in de wijk?

  • 112 melding hartfalen.
  • Softwareprogramma op de meldkamer wordt geactiveerd, een AED alert.
  • Postcode huisnummer wordt ingevoerd in het systeem
  • Dichtstbijzijnde AED wordt opgezocht door het systeem.
  • Ongeveer 50 tot 100 vrijwilligers binnen een cirkel van 1.000 a 1.500 meter rond de desbetreffende AED kunnen een sms of app krijgen met het adres van de dichtstbijzijnde AED + pincode AED-kast + adres slachtoffer. 1/3 direct naar het slachtoffer en 2/3 naar een AED en dan naar slachtoffer. Nog directer werkt de 'app' van HartslagNu. Een complete uitleg over de 'app' vindt u klik hier    
  • Na overname ambulance neemt vrijwilliger de AED mee naar huis en belt de contactpersoon.
  • Dit telefoonnummer staat op het AED deelnemerpasje, op elke AED en in elke buitenkast van bij de stichting AED Dukenburg.
  • De contactpersoon verzorgt de eerste nazorg, plaatst de AED + verzorgingsset + plakkers weer terug in de kast.
  • De AED is weer klaar voor gebruik.

Als er meer dan drie vrijwilligers komen, blijven er maar drie vrijwilligers aanwezig bij het slachtoffer. Kijk vervolgens of er bijvoorbeeld een lift(deur) vastgehouden moet worden of dat er hulp met een brancard nodig is. De anderen gaan dan weer naar huis.

Op de wijkkaarten zijn de AED locaties aangegeven.


De stichting heeft inmiddels AED's geplaatst in de stadelen Dukenburg en Lindenholt en heeft het beheer van de AED's in winkelcentrum Dukenburg en Woonboulevard Nijmegen.  Daarnast heeft de stichting een beheerovereenkomst met de gemeente Nijmegen voor het beheren, controleren en onderhouden van de AED's aan diverse wijkcentra en sportaccomodaties in heel Nijmegen. Begin 2020 is een samenwerking met het 'Huis voor de Binndenstad' gestart en plaatst en onderhoud de St AED Dukenburg AED apparaten in het centrum van Nijmegen.