Artikelen

ANBI Stichting

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Stichtingen AED Dukenburg en HartslagNijmegen zijn algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Dat betekent dat wij door de Nederlandse staat erkend zijn als stichtingen die zich inzetten voor het algemeen nut. Om als ANBI erkend te kunnen worden moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder een publicatieplicht en eisen aan onze boekhouding.

Waarom is die status belangrijk?

Een ANBI-status geeft aan dat er door de Nederlandse staat goed gekeken is naar een stichting. De belastingdienst heeft ons grondig doorgelicht en zich ervan verzekerd dat 90% van onze gelden ook daadwerkelijk voor het algemeen nut worden ingezet. De overheid vindt ANBI’s nuttig voor de samenleving en helpt ze een extra handje.

Voor de donateurs/gulle gevers betekent de ANBI-status van Stichtingen dat:

  1. U weet dat u met een betrouwbare stichting te maken heeft.
  2. Als u geld aan ons geeft, kunt u daarvoor belastingvoordeel krijgen.

Belastingvoordeel? Hoe werkt dat?

Kort gezegd mag u een gift aan de stichting aftrekken van uw inkomstenbelasting. Voor bedrijven geldt iets soortgelijks: die mogen een gift aan een ANBI aftrekken van hun winst. Voor eenmalige giften geldt er een drempel: die is 60 euro of 1% van uw drempelinkomen, net wat hoger is. Als uw drempelinkomen bijvoorbeeld 18.000 euro is, dan mag u alles dat u meer dan 180 euro geeft aftrekken van de inkomstenbelasting. Er geldt ook een maximum, 10% van het drempelinkomen. In het voorbeeld is dat dus 1.800 euro. De belastingdienst kan daar meer over vertellen. Bedrijven mogen giften aan een ANBI (en dus aan ons) volledig van de winst (d.w.z. vennootschapsbelasting) aftrekken. Er is dus geen drempelbedrag en ook geen maximum.

Hoe weet men zeker dat jullie een ANBI zijn?

De Stichting AED  Dukenburg is opgenomen in het centraal register. Via de site van de belastingdienst kunt u dat inzien.

Laatste Nieuws

Partners

Copyright © 2024 AEDDukenburg All Rights Reserved.

Zoeken