Artikelen

Welkom bij de stichting AED Dukenburg

Covid-19 richtlijn, oktober 2020

Reanimeren volgens de covid-19 richtlijn betekent:

Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.

Bel 112 en zet het toestel op luidspreker!

Dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.

Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is. Elke AED van de Nijmeegse AED stichtingen heeft ook een beademingsmasker. Overleg met de centralist.

 

Wie zijn wij?

De stichting AED Dukenburg zet zich in om stadsdeel Dukenburg, en sinds 2016 ook stadsdeel Lindenholt van de gemeente Nijmegen hartveilig te maken.

De stichting beheerd 49*  AED-apparaten (Automatische Externe Defibrillator) die allemaal in de openbare ruimte hangen. Veel AED's hangen in beveiligde kasten die alleen door de opgeroepen vrijwilligers geopend kunnen worden. Een deel is bereikbaar in twee winkels van 'woonboulevard Nijmegen' en in zwembad Dukenburg..

De vrijwilligers worden onder andere door de stichting AED Dukenburg opgeleid in het verlenen van reanimatie en het bedienen van een AED-apparaat. Vervolgens zullen zij jaarlijks getraind worden om hun vaardigheden op peil te houden. Deze cursussen zijn gratis voor bewoners en mensen die werken in Dukenburg en Lindenholt!

* november 2020. De AED stichtingen beheren 49 AED's in Dukenburg en Lindenholt, tuim 50 AED's in andere stadsdelen van Nijmegen.

Via deze site willen wij u alle informatie geven die nodig is voor het levensreddend handelen door middel van reanimatie in combinatie met het gebruik van een AED.

Wij zijn geen EHBO afdeling. Wel gaan wij bewoners uit Dukenburger en Lindenholt die mee willen doen, in een opleiding van één avond per jaar, reanimatie leren in combinatie met het gebruik van een AED.

Aanmelden voor een cursus kan door invullen vanhet aanmeldingsformulier op deze website.

Aanmelden als burgerhulpverlener en oproepen ontvangen kan bij HartslagNu

De financieel jaarverslagen (2015, 2016, 2017, 2018 en 2019) zijn op te vragen bij het secretariaat of klik hier te downloaden. Wij zijn bij het opstellen van het financieel verslag ondersteund door 'Elle financieel support'. www.ellefinancieelsupport.nl 

 ----- -----

Venlo, 14 januari 2016

Betreft: ondersteuning Stichting AED Dukenburg

Geachte lezer,

Graag ondersteunen wij vanuit HartslagNu het werk van de stichting AED Dukenburg. HartslagNu is het systeem dat bij een plotselinge hartstilstand burgerhulpverleners oproept met het doel de overlevingskansen van het slachtoffer te vergroten.

 

Wetenschappelijk onderzoek (ARREST studie) heeft aangetoond dat hierdoor de overlevingskansen ruim verdubbelen. HartslagNu wordt bestuurd door de Stichting Hartslag Voor Nederland en is een landelijk initiatief van 17 RAV -en (Regionale Ambulance Voorzieningen) en Meldkamers Ambulancezorg.

Waaromondersteuning voor AED Dukenburg?

Bij een plotselinge hartstilstand kunnen 2 zaken levensreddend zijn. Direct starten van reanimatie en zo snel mogelijk een schok toedienen met een AED om het hart te “herstarten”. Elke minuut die een schok later wordt toegediend daalt de overlevingskans van het slachtoffer met ongeveer 7 - 10 %. In Nederland hebben Ambulances landelijk een aanrijtijd van gemiddeld 10 minuten. Als Ambulancezorg Nederland willen we wel sneller, maar kunnen we niet sneller.

Daarom zijn de burgerhulpverlener en de AED twee onmisbare schakels en worden bij een hartstilstand door de Meldkamer Ambulancezorg direct twee ambulances op pad gestuurd en tegelijkertijd een groep burgerhulpverleners met AED’s. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat we hiermee jaarlijks landelijk ongeveer 1000 - 1500 mensenlevens redden.

Kortom: burgerhulpverleners en AED’s redden veel levens, elk jaar weer, ook in Nijmegen! Dat kan ook een leven zijn in uw directe omgeving. Daarom ondersteunen wij het initiatief van AED Dukenburg van harte en hopen wij dat u dat ook wilt doen.

Namens Stichting Hartslag voor Nederland, HartslagNu

Anton van Veldhuijzen

Directeur bestuurder

 ----- -----

Nijmegen 13 december 2013.

 

Graag willen wij uw aandacht vragen voor een initiatief om in Dukenburg een AED netwerk te realiseren. Dit initiatief is gestart door bewoners die met elkaar ervoor willen zorgen dat er zo snel mogelijk hulp wordt geboden bij een plotselinge hartstilstand. Met de inzet en steun van vrijwilligers wordt een AED netwerk gerealiseerd waardoor er binnen enkele minuten na een melding van een hartstilstand een Automatische Externe Defibrillator kan worden ingezet, waardoor mogelijk levens kunnen worden gered.

Wij waarderen dit initiatief omdat bewoners met elkaar dit AED netwerk realiseren en daarmee betrokkenheid en zorg tonen voor elkaar en die zo belangrijk is voor een buurt / wijk.

Met vriendelijke groet, de burgemeester van Nijmegen

Drs. H.M.F.Bruls

 ----- -----

Nijmegen 8 mei 2014

Steunbetuiging GGD Gelderland Zuid

 

In geval van Hartfalen is snel starten met reanimeren en het inzetten van een AED van levensbelang. Een dekkend netwerk van apparatuur en getrainde vrijwilligers is hiervoor essentieel. Graag vragen wij dan ook uw aandacht voor een initiatief van de Stichting AED Dukenburg die in stadsdeel Dukenburg een dergelijk netwerk wil realiseren.

 

GGD Gelderland-Zuid, met als hoofdtaak bewaken en bevorderen van gezond leven, ondersteunt dit initiatief. Het sluit aan bij waar wij voor staan. Ook het feit dat wijkbewoners dit met elkaar oppakken, verdient waardering en ondersteuning. Wij hopen dat u eraan wilt bijdragen dat de Stichting haar doel kan realiseren.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dr. ir. Moniek Pieters

 

Directeur Publieke Gezondheid

--- ---

Sinds 16 augustus 2013 'reanimatiepartner' van de Hartstichting.

De finaciele verantwoording is op te vragen via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De stichting heeft de ANBI status ( bij de belastingdienst aangemerkt als 'algemeen nut beogende instelling )


                

Wil van Ekeren

Met grote droefenis moeten wij u mededelen dat Wil van Ekeren op donderdag 1 mei 2014 is overleden in het ziekenhuis. Als een van de initiatiefnemers van het AED project en later toen de ziekte zich geopenbaard had, als adviseur, heeft Wil zich volledig ingezet voor dit mooie project.

We zullen Wil heel erg missen...

De teksten, artikelen en gegevens zijn vrij te gebruiken door de wijkplatforms/wijkraden van de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt, de gemeente Nijmegen en de bladen De Dukenburger en Lindenholt Leeft. Foto's alleen met naamsvermelding. Logo's alleen met toestemming van de desbetreffende organisatie/eigenaar.

Onderzoek en bewerking: Peter Saras

Laatste Nieuws

Partners

Copyright © 2024 AEDDukenburg All Rights Reserved.

Zoeken