Artikelen

1. Vroegtijdig herkennen en alarmeren

Voorkomen is beter dan genezen. In de keten van overleven is het dan ook essentieel om niet alleen vroegtijdig een daadwerkelijke hartstilstand te herkennen, maar ook om ziektes die een oorzaak kunnen zijn van een hartstilstand tijdig te herkennen en te behandelen voordat een hartstilstand optreedt. Denk bijvoorbeeld aan het slachtoffer met pijn op de borst als gevolg van een hartinfarct. Indien niet adequaat wordt opgetreden kan er een hartstilstand ontstaan, wat voorkomen kan worden door vroegtijdige behandeling van het hartinfarct in het ziekenhuis.

Indien een hartstilstand wordt vastgesteld is het essentieel om direct, zonder vertraging hulpdiensten te waarschuwen, zodat de keten van overleven vroegtijdig wordt opgestart en tijd kan worden gewonnen. Het (leren) herkennen van een ademstilstand, agonale ademhaling en een circulatiestilstand is essentieel.

2. Vroegtijdig reanimeren

Vroegtig starten met het geven van borstcompressies en beademingen vergroot de kans dat het slachtoffer zijn hartstilstand overleefd en wordt de kans op eventuele restschade verkleind. Hoe eerder gestart wordt met reanimatie des te groter de kans dat de reanimatie succesvol is. Na herkenning van de circulatiestilstand worden zo kort mogelijk de ademhaling gecontroleerd en indien deze afwezig is wordt direct begonnen met het geven van borstcompressies. De borstcompessies moeten zo kort mogelijk onderbroken worden voor beademingen. Langere onderbreking leidt tot een afname van de opgebouwde bloeddruk en zodoende verminderde zuurstofvoorziening naar de hersenen.

In iedere minuut na het intreden van de circulatiestilstand dat er niet gereanimeerd wordt, neemt de overlevingskans met 10% per minuut af.

3. Vroegtijdig defibrilleren

Van de mensen die een hartstilstand krijgen heeft ongeveer 60=80% van te voren een hartinfarct doorgemaakt. Na een hartinfarct is er een vergrote kans op het optreden van kamerfibrilleren, waardoor een circulatiestilstand optreedt.

Indien binnen 5 minuten de eerste defibrillatie plaatsvindt, is de overlevingskans ongeveer 70% (dat zegt overigens niets over het al dan niet optreden van restschade).

Het is essentieel dat zo snel mogelijk een Automatische Externe Defibrillator bij het slachtoffer komt en dat deze gebruikt wordt om de eerste schok toe te dienen.

4. Postreanimatiezorg

Post-reanimatiezorg, ofwel de zorg na een succesvolle reanimatie (het slachtoffer heeft weer een eigen hartslag) is van groot belang om het slachtoffer daadwerkelijk een kans op een goede overleving te bieden. Postreanimatiezorg start op het moment dat het slachtoffer weer een eigen hartslag krijgt. Vanaf dat moment wordt er alles aan gedaan om de omstandigheden te optimaliseren voor een goed herstel van de vitale functies, van het hart, de hersenen en den andere vitale organen.

Het slachtoffer wordt opgenomen op de intensive care en zo nodig behandeld met speciale medicatie via een infuus om de bloedsomloop te optimaliseren en de schadelijke effecten van de hartstilstand en de reanimatie zoveel mogelijk te beperken. Vaak wordt het slachtoffer 24-48 uur gekoeld en slapende gehouden.

Onderhouden AED-apparaten en buitenkasten.

In Dukenburg en Lindenholt gaat het om 59 AED’s. In heel Nijmegen zijn dat 123 AED’s. Hieronder zijn 49 gemeentelijke apparaten. Deze hangen aan wijkcentra en sportzalen. Maar ook de AED’s in het stadhuis, schaatsstadion Triavium en de Jan Massinkhal vallen hieronder. Verder hebben de AED-stichtingen verschillende VvE’s geholpen met de aanschaf van een apparaat en onderhouden vervolgens deze apparaten ook.

Doel is natuurlijk alle AED’s 24/7 gebruiksklaar te houden. Zo worden op tijd de plakkersets en accu’s vernieuwd, kleine reparaties uitgevoerd en de bereikbaarheid optimaal gehouden. Hiervoor zijn rechtstreekse contacten met importeurs en leveranciers opgebouwd en is er regelmatig contact met de gemeente Nijmegen. Zo kunnen fysieke problemen in de openbare ruimte direct aangepakt worden.

Alle in Nijmegen en bij het landelijk oproepsysteem HartslagNu aangesloten en door de stichtingen beheerde AED’s, worden minimaal eenmaal per maand gecontroleerd. Daarnaast zijn er extra controles nadat apparaten zijn aangestuurd bij een alarmmelding. Beheer en onderhoud wordt vooralsnog vanuit Dukenburg geregeld.

Plaatsing nieuwe apparatuur.

De AED-stichtingen plaatsen ook apparatuur. De afgelopen jaren zijn alle AED kasten van de gemeente Nijmegen en het ‘Huis voor de Binnenstad’ door de AED-stichtingen geplaatst. De stichtingen werken hiervoor samen met ZZP-ers die het hart op de goede plek hebben en zo kunnen we de kosten zeer laag houden.

Alle Nijmeegse AED-stichtingen hebben, onder de paraplu van de stichting HartslagNijmegen, regelmatig contact en overleg met diverse partijen. Te beginnen met de gemeente Nijmegen, de Hartstichting en de stichting HartslagNu. Daarnaast is er regelmatig contact met de cardiologen van het Radboudumc, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Politie en AED-stichtingen rond Nijmegen.

Ook kunnen de Nijmeegse AED-stichtingen clubs, VvE’s, winkels, enz. helpen met de aanschaf van een AED en de plaatsing van een AED buitenkast.

Via het contactformulier op deze website kan men zijn vraag aan de stichting stellen.

Ook geïnteresseerden voor de nieuwsbrief kunnen zich zo inschrijven.

Cursusduur        

Een herhaalcursus ‘BLS (Basic Life Support oftewel basale reanimatie) + AED’ wordt gegeven op één avond (2 uur). Om de vaardigheid te blijven beheersen raden wij u aan eens per jaar een herhalingscursus te volgen. Deze cursussen zijn gratis voor mensen die in Dukenburg en Lindenholt wonen en werken. (Postcodegebied 6536, 6537, 6538, 6545 en 6546) De bij ons ingeschreven individuele personen ontvangen voor de herhalingscursussen automatisch een oproep.

Cursuslocatie

De Stichting AED Dukenburg geeft haar cursussen op locaties in Dukenburg en Lindenholt.

Veelal de Brede School De Meiboom, Meijhorst 29-58 en voetbalclub SCE, De Meeuwse Acker 20-29. Neem naar de herhalingscursus uw diploma weer mee zodat de instructeur deze kan aftekenen.

Aanmelden voor de cursus

Wilt u zich aanmelden voor een herhaalcursus en heeft u al geruime tijd geen (herhaal) cursus meer gevolgd en wenst u weer eens opgefrist te worden, neem dan als u in Dukenburg of Lindenholt woont, contact met de stichting op. Cursisten die reeds in ons bestand zitten hoeven niet te reageren: u wordt automatisch jaarlijks door ons voor een herhalingscursus opgeroepen.

Een herhalingscursus kost 45 euro voor cursisten van buiten Dukenburg en Lindenholt. Prijs 2023. Acht keer per jaar geven wij een nieuwsbrief uit, dit ook ter controle van het mailbestand. Krijgt u geen nieuwsbrief mail dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gezien de grote ledenbestanden gaan wij alleen via mail corresponderen!

Opgeven voor een cursus is niet vrijblijvend! De opleider wordt per cursist betaald. Bij afwezigheid zonder goede reden zullen wij genoodzaakt zijn de kosten in rekening te brengen. Aanmelders van buiten het postcodegebied 6536, 6537, 6538, 6545 en 6546 krijgen een factuur die voor de cursusdag moet zijn voldaan.

Wanneer er voldoende aanmeldingen binnengekomen gaan wij weer cursussen inplannen.

Cursusduur        

Een beginnerscursus BLS (Basic Life Support oftewel basale reanimatie) + AED wordt gegeven op één avond (3 uur). Na deze avond kunt u technisch goed reanimeren. Deze cursussen zijn gratis voor mensen die in Dukenburg en Lindenholt wonen en werken.

Diploma

Na afloop van de cursus ontvangt u een diploma. Dit diploma is twee jaar geldig en kunt u verlengen door ieder jaar de herhalingscursus te volgen.

Cursuslocatie

De Stichting AED Dukenburg geeft haar cursussen op locaties in Dukenburg en Lindenholt.

Veelal de Brede School De Meiboom, Meijhorst 29-58 en voetbalclub SCE, De Meeuwse acker 20-29.

Wat kunt u verwachten op een cursus?

   Kop koffie of thee

   Instructiemateriaal, lesboek

   Gezellige cursusavond onder leiding van een vakkundige instructeur (NRR gecertificeerd).                                        

Incidenteel kunnen cursisten van buiten Dukenburg en Lindenholt een basiscursus reanimatie en gebruik AED volgen. Deze basiscursus kost dan: 75 euro, een herhalingscursus 40 euro. Prijs 2023.  

Aanmelden voor de cursus

Opgeven voor een cursus kan via het aanmeldingsformulier op deze website.

Een mobiel telefoonnummer is vereist evenals een redelijke lichamelijke conditie waarbij knielen geen beperking mag zijn. Gezien de grote ledenbestanden gaan wij alleen via mail corresponderen!

Acht keer per jaar geven wij een nieuwsbrief uit, dit ook ter controle van het mailbestand. Krijgt u geen nieuwsbrief mail dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De nieuwsbrieven komen uit in januari, maart, april, mei, september, oktober, november en december.

Opgeven voor een cursus is niet vrijblijvend! De opleider wordt per cursist betaald. Bij afwezigheid zonder goede reden zullen wij genoodzaakt zijn de kosten in rekening te brengen. Aanmelders van buiten het postcodegebied 6536, 6537, 6538, 6545 en 6546 krijgen een factuur die voor de cursusdag moet zijn voldaan.

Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn binnengekomen gaan wij weer cursussen inplannen.

Laatste Nieuws

Partners

Copyright © 2024 AEDDukenburg All Rights Reserved.

Zoeken